I detta webinar kommer du att kunna hitta företag som använder digitala verktyg och som kan utnyttja nya typer av teknologier. Under detta webinar går vi igenom vilka

  • typer av företag ligger i digital framkant 
  • företag betjänar sina kunder via digitala kanaler 
  • företag är aktiva i sociala medier 
  • företag utnyttjar aktivt molntjänster som ex. marketing automation eller analyserande verktyg. 

Interesting read:

Did this answer your question?