Jag delar några tips för att hjälpa dig att få ut det mesta möjliga av Vainu på konsultbranschen.Efter detta webinar kommer du att ha en bättre förståelse om hur man får affärskritisk information vid rätt tidpunkt. Vi kommer att gå igenom hur man: 

  • Skapar relevanta målgrupper. 
  • Följer kritiska signaler från viktiga målgrupper och nuvarande kunder. 
  • Utnyttjar ditt befintliga kontaktnätverk eller expanderar det med hjälp av Vainus Linkedin-integration. 

Did this answer your question?